Apollo 3.0 - jediné bezdrôtové meracie zariadenie pre meranie UV svetla a bieleho svetla.

Rádiometer / fotometer merajúci UV a viditeľné svetlo pomocou bezdrôtového senzora, sledovateľnosť podľa NIST. Apollo 3.0 je určené pre meranie UV-A žiarenia a viditeľného svetelného žiarenia. Pri dizajne zariadenia sa kládol špecifický dôraz na presnosť merania emisie viditeľného svetla z UV-A zdrojov, implementovaním špičkového filtra zloženého len z nefluorescenčných filtrov. Zariadenie poskytuje veľmi rýchle merania vďaka automatike a súbežnému meraniu viditeľného svetla a UV-A žiarenia. Samozrejmosťou je výborná ergonómia a jednoduchosť použitia.
 

Apollo 2.0 Labino


Apollo 3.0 sa dodáva ako sólo sada alebo dvojitá sada. Sólo sada obsahuje jednu zobrazovaciu jednotku a jeden bezdrôtový senzordvojitá sada obsahuje jednu zobrazovaciu jednotku a dva bezdrôtové senzory. Na kalibráciu stačí poslať len senzor, takže pri dvojitej sade nikdy neostanete bez funkčnej a použiteľnej sady pre prácu.

K zariadeniu je možné voliteľne zakúpiť aj stojan Olympos s rôznymi adaptérmi pre lampy Labino a vykonať tak presné overenie parametrov lampy s presnej vzdialenosti. Ukážka stojana a jeho funkcie je vo videu nižšie.

 

Katalóg produktov LABINO 2024 TU!

Kontakt:  info@labino.sk